Integritetspolicy (GDPR) 2018-05-01

Denna integritetspolicy gäller för alla kunders kontakt med Vesslunda Bygg
Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att tillvarata kundens rättigheter och integritet.

Vi behandlar kundens personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot kunden. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Exempel på information som inhämtas:
* Namn
* E-postadress
* Adress
*Telefonnummer
*Information rörande kundens fastighet, så som ritningar, bygglovshandlingar m.m

Vi inhämtar informationen i kontakt med kunden via e-post, personlig kontakt och kontraktsskrivning. Genom att kunden självmant tar kontakt och delger oss informationen samt skriver kontrakt, samtycker kunden till att vi behandlar personuppgifterna.

Kunden kan när som helst återkalla samtycket. Vi kommer då inte längre att behandla personuppgifterna eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lagstiftning. Tänk på att ett återkallande av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig som kund.

Ändamålet med informationen som inhämtas
* För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
* För att kunna sända relevant information
* För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Information som inhämtats lagras på enskild dator som är lösenordsskyddad. Information lagras även i bokföringssyfte som exempelvis fakturor och löpande dagbokföring.

Kunden kan när som helst kontakta Vesslunda Bygg för att ta bort all information, så länge detta är förenligt med gällande lagstiftning.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut klientens personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lagstiftning. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Som kund hos Vesslunda Bygg har man rätt till insyn i behandling av personuppgifter. Kunden kan kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgift i enlighet med personuppgiftslagen.
När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan kunden när som helst ta tillbaka samtycket.

Vesslunda Bygg är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tillvaratas.